to my tumblr
Your crush went from being “single” to “in a relationship”

beben-eleben:
MAGANDANG ARAW!:)
AKO AY Si TRiCKOT
.
 AKO'Y PiLiPiNO
SA iSiP SALiTA AT SA GAWA.
MADALAS WALA AKONG MAGAWA.
KATULAD MO LANG DiN.
AHAHAHAH.
MASAYAHiN AKO.
PALAKAiBiGAN.
MAPAGMAHAL.
SUNDAN MO AKO
AT SUSUNDAN DiN KiTA.
AT SANA PAG SiNUNDAN
KiTA AY SUNDAN MO RIN AKO.
PARA BONGGA DiBA?:)
EHEHEHE
()

ABOUT
QUICK UPDATE ♥