to my tumblr

042314
8: 19 AM
61367 ♥

gallifreyanpanicmoon:

This guy has achieved more with a webcam and his dog than I ever have in my life.

 

042314
8: 35 AM
61035 ♥
 

042314
8: 06 AM
2792 ♥

042014
1: 18 PM
101677 ♥
 

042014
1: 47 PM
128441 ♥
karltchingfire:

0pirate:

yilisatlas:

bye

she went to a better place

str8 to heaven

karltchingfire:

0pirate:

yilisatlas:

bye

she went to a better place

str8 to heaven


042014
1: 10 PM
365584 ♥

042014
1: 47 PM
562425 ♥

042014
1: 18 PM
79980 ♥

042014
1: 55 PM
117990 ♥

042014
1: 49 PM
641 ♥
foodaddictofficial:

Follow foodaddict.me for more yummy photos on your dash!

foodaddictofficial:

Follow foodaddict.me for more yummy photos on your dash!
MAGANDANG ARAW!:)
AKO AY Si TRiCKOT
.
 AKO'Y PiLiPiNO
SA iSiP SALiTA AT SA GAWA.
MADALAS WALA AKONG MAGAWA.
KATULAD MO LANG DiN.
AHAHAHAH.
MASAYAHiN AKO.
PALAKAiBiGAN.
MAPAGMAHAL.
SUNDAN MO AKO
AT SUSUNDAN DiN KiTA.
AT SANA PAG SiNUNDAN
KiTA AY SUNDAN MO RIN AKO.
PARA BONGGA DiBA?:)
EHEHEHE
()

ABOUT
QUICK UPDATE ♥